Shoryukan Iaido Dojo

Back to Directory

Shoryukan Iaido Dojo

Address: Hornsby-Kuringai PCYC, 1 Park Ln, Waitara NSW 2077

IAIDO

Doug Stouffers
dougstouffers@yahoo.com
0411 339 549

Training Hours
Friday 7pm-9pm